Τεχνική Εταιρεία UCE
Ορθ. Χρ. Ενώσεως 34-36
T.K.: 12134 Περιστέρι - Αθήνα

Τηλ.: 210 57 77 111 - 210 57 40 408
210 57 85 440 - 210 57 82 030
Fax: 210 57 82 030
Email: uce@otenet.gr